Przeglądy techniczne budynków

rzut budynku z góry

Przeglądy techniczne budynków to jedna z oferowanych przez nas usług. Podejmujemy się wykonania przeglądów zarówno obiektów lądowych, jak i wodnych. Wykonujemy przeglądy półroczne, roczne oraz pięcioletnie. Wszystkie prace w tym obszarze realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Przeglądy budowlane to działania, których podstawowym celem jest kontrolowanie stanu budynków i budowli. Nasza firma podejmuje się realizacji tego zadania zarówno na obiektach lądowych, jak i wodnych. W trakcie przeglądu weryfikacji poddawany jest stan techniczny budynku. Proces ten służy również w celu zagwarantowania domownikom i innym osobom, że obiekt spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

 

Czego dotyczy 5-letni przegląd techniczny?

Zakres kontroli przeprowadzanej co najmniej raz na pięć lat jest określony w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również instalacje piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń.

W porównaniu do przeglądów półrocznych i rocznych przegląd 5-letni jest bardziej szczegółowy i sprawdza się również otoczenie wokół przedmiotowych obiektów. Realizacją tych zadań mogą zajmować się wyłącznie osoby mające odpowiednie ku temu kwalifikacje. Przeglądy techniczne budowli oraz budynków wodnych i lądowych przeprowadza się w okresie wiosennym, do końca maja oraz w okresie jesiennym do końca listopada z powiadomieniem za każdym razem Nadzoru Budowlanego w danej lokalizacji.