Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne

szkielet zbiornika na węgiel

Część usług oferowana przez naszą pracownię związana jest z ekspertyzami budowlanymi i opiniami technicznymi. Ekspertyzy budowlane sporządza się w oparciu o przeprowadzoną wcześniej wizję lokalną i specjalistyczne badania. Pomiary i badania dotyczą głównie stanu elementów konstrukcyjnych. W tym zakresie sprawdzamy np. nośność stropu i wytrzymałość innych elementów.

Opracowania tego typu wymagają odpowiedniej analizy obliczeniowej, a do tego zawierają ewentualne propozycje dotyczące napraw i wzmocnień konstrukcji obiektu budowlanego. Osoba zajmująca się wykonywaniem ekspertyz budowlanych musi ocenić stan danego budynku, przyczyny powstawania uszkodzeń oraz ustalić, jakie prace naprawcze są niezbędne. Poza tym konieczne jest wyliczenie przybliżonych kosztów robót naprawczych.

 

Kiedy wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana jest potrzeba w sytuacji, gdy inwestor planuje zmodernizować istniejący obiekt budowlany lub chce zmienić jego przeznaczenie. Wykonanie takiej dokumentacji jest też częstą praktyką w przypadku, gdy Klient zamierza kupić nieruchomość i w najbliższej przyszłości chciałby rozpocząć jej renowację. Czasami ekspertyza budowlana jest wymagana w celu uzyskania pozwolenia na realizację dalszych prac budowlanych. Zwykle taka sytuacja ma miejsce, gdy doszło do naruszenia nośnej konstrukcji budynku, czego skutkiem są widoczne pęknięcia, zarysowania lub ugięcia ścian.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ekspertyz technicznych, zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy Twierdza. Wyjaśnią oni wszelkie kwestie związane z tego typu pracami budowlanymi.

 


ekspertyzy-01
ekspertyzy-02
ekspertyzy-03
ekspertyzy-04
ekspertyzy-05
ekspertyzy-06
ekspertyzy-07
ekspertyzy-08
ekspertyzy-10
ekspertyzy-09
ekspertyzy-12
ekspertyzy-11
ekspertyzy-13
ekspertyzy-14
ekspertyzy-16
ekspertyzy-15
ekspertyzy-18
ekspertyzy-17
ekspertyzy-19
ekspertyzy-20
ekspertyzy-21
ekspertyzy-22
remont-balkonow-07
remont-balkonow-10
remont-balkonow-09
remont-balkonow-01
remont-balkonow-11
remont-balkonow-02
remont-balkonow-03
remont-balkonow-04
remont-balkonow-05
remont-balkonow-06
remont-balkonow-08