Inwentaryzacje budowlane

kilka dokumentów zawierających plany inwentaryzacji

Zajmujemy się inwentaryzacjami budowlanymi. Tym mianem określa się opracowania techniczne, które składają się z rysunków obrazujących obecny stan istniejącego obiektu budowlanego. Inwentaryzacja budowlana swoim wyglądem może przypominać projekt, jednakże informacje w niej zawarte stanowią odtworzenie faktycznego stanu, a nie planowanego. Do wykonania inwentaryzacji niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów z natury. Taki dokument może stanowić podstawę do stworzenia projektu budowlanego.

Inwentaryzacja budowlana swoim zakresem może obejmować różne elementy przedmiotowego obiektu, uzależnione jest to zazwyczaj od potrzeb Inwestora. Zakres opracowania zawsze ustalamy indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem prac. Najczęściej inwentaryzacja złożona jest z krótkiego opisu technicznego budynku, części rysunkowej w postaci rzutów konkretnych pomieszczeń, kondygnacji przedmiotowego obiektu przekroju jeżeli jest taka konieczność. Na życzenie klienta bądź w razie takiej konieczności można posiłkować się również dokumentacją fotograficzną wykonaną aparatem lub dronem. Inwentaryzacja budowlana nie musi zawierać wszystkich tych elementów, lecz jedynie ich część.

 

Lądowe i wodne inwentaryzacje budowlane

Pracownia może podjąć się wykonania inwentaryzacji budowlanych w zakresie inżynierii lądowej jak i wodnej. W przypadku obiektów lądowych prace głównie przebiegają w otoczeniu obiektów tradycyjnych jedno i wielorodzinnych jak i obiektów przemysłowych i specjalistycznych. W przypadku inwentaryzacji wodnych takie pomiary w naturze związane są głównie z budowlami hydrotechnicznymi i innymi urządzeniami wodnymi. W tym przypadku prace są nieco bardzo skomplikowane, ponieważ do ich realizacji może okazać się użycie specjalistycznego sprzętu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy.

 


inwentaryzacje-02
inwentaryzacje-01
inwentaryzacje-03
inwentaryzacje-04
inwentaryzacje-05
inwentaryzacje-06
inwentaryzacje-07
inwentaryzacje-09
inwentaryzacje-08
inwentaryzacje-hydrotechnika-05
inwentaryzacje-hydrotechnika-06
inwentaryzacje-hydrotechnika-07
inwentaryzacje-hydrotechnika-08
inwentaryzacje-hydrotechnika-01
inwentaryzacje-hydrotechnika-03
inwentaryzacje-hydrotechnika-02
inwentaryzacje-hydrotechnika-04