Projekty budowlane i wykonawcze

budynek bez dachu

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie konstrukcyjnym stanowią główny obszar działalności naszej firmy. W tym zakresie oferta naszej pracowni obejmuje przede wszystkim projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze obiektów inżynieryjnych, kubaturowych, specjalistycznych oraz mieszkalnych, gospodarczych, garażowych itp. Projekt budowlany stanowi podstawowy dokument wymagany przez Prawo Budowlane. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także zrealizowanie prac budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt musi spełniać konkretne wymagania, jakie są określone w decyzji pozwolenia na budowę.

Należy również pamiętać, że Projekt Budowlany to zbiór dokumentów składający się z wielu branż, które biorą udział w jego tworzeniu. Branża architektoniczna, instalacyjna, geotechniczna, geodezyjna, konstrukcyjna, drogowa i inne w razie takiej konieczności.

 

Z czego składa się projekt budowlany?

Nowe przepisy dzielą projekt budowlany na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny (zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego po nowelizacji). Jednak tylko dwie pierwsze części projektu budowlanego podlegają zatwierdzeniu w pozwoleniu na budowę wydawanym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej albo przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniu budowy

Przepisy dużej nowelizacji Ustawy - Prawo budowlane zaczęły obowiązywać 19 września 2020 r. Projekty budowlane w poprzednim kształcie – składające się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego (bez wyodrębnionego projektu technicznego) – można było załączać do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy przez rok od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 18 września 2021 r. Od 19 września 2020 r. nowe projekty budowlane składamy w starostwie w trzech egzemplarzach, a stare - tak jak wcześniej w czterech. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla organu zatwierdzającego projekt i jeden dla właściwego organu nadzoru budowlanego. Reszta po wydaniu zgody budowlanej i ostemplowaniu wraca do inwestora.

Jednym z podstawowych założeń znowelizowanego Prawa budowlanego jest zmniejszenie objętości projektu budowlanego. Zgodnie z art. 34 ust. 3 obecnie projekt budowlany składa się on z trzech części:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  • projektu architektoniczno-budowlanego;
  • projektu technicznego

Pracownia zajmuje się tworzeniem projektów technicznych oraz wykonawczych w zakresie konstrukcyjnym

 

Projekt techniczny jako całość - co zawiera?

Projekt techniczny to nowo wyodrębniona część projektu budowlanego, która powinna określać:

  • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
  • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków;
  • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe;
  • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  • inne opracowania projektowe.

 


projekty-budowlane-35
projekty-budowlane-36
projekty-budowlane-02
projekty-budowlane-01
projekty-budowlane-04
projekty-budowlane-03
projekty-budowlane-05
projekty-budowlane-06
projekty-budowlane-07
projekty-budowlane-08
projekty-budowlane-09
projekty-budowlane-10
projekty-budowlane-11
projekty-budowlane-12
projekty-budowlane-13
projekty-budowlane-15
projekty-budowlane-14
projekty-budowlane-16
projekty-budowlane-17
projekty-budowlane-18
projekty-budowlane-19
projekty-budowlane-20
projekty-budowlane-21
projekty-budowlane-22
projekty-budowlane-23
projekty-budowlane-24
projekty-budowlane-25
projekty-budowlane-27
projekty-budowlane-26
projekty-budowlane-28
budownictwo wodne 29
budownictwo wodne 30
budownictwo wodne 31
budownictwo wodne 32
budownictwo wodne 33
budownictwo wodne 34
budownictwo wodne 8
budownictwo wodne 7
budownictwo wodne 1
budownictwo wodne 9
budownictwo wodne 2
budownictwo wodne 3
budownictwo wodne 4
budownictwo wodne 5
budownictwo wodne 6
konstrukcje drewniane 5
konstrukcje drewniane 6
konstrukcje drewniane 7
konstrukcje drewniane 8
konstrukcje drewniane 10
konstrukcje drewniane 9
konstrukcje drewniane 11
konstrukcje drewniane 12
konstrukcje drewniane 13
konstrukcje drewniane 14
konstrukcje drewniane 15
konstrukcje drewniane 16
konstrukcje drewniane 17
konstrukcje drewniane 18
konstrukcje drewniane 20
konstrukcje drewniane 19
konstrukcje drewniane 21
konstrukcje drewniane 22
konstrukcje drewniane 23
konstrukcje drewniane 1
konstrukcje drewniane 2
konstrukcje drewniane 3
konstrukcje drewniane 4
konstrukcje stalowe 3
konstrukcje stalowe 2
konstrukcje stalowe 4
konstrukcje stalowe 5
konstrukcje stalowe 6
konstrukcje stalowe 7
konstrukcje stalowe 8
konstrukcje stalowe 9
konstrukcje stalowe 10
konstrukcje stalowe 12
konstrukcje stalowe 11
konstrukcje stalowe 13
konstrukcje stalowe 14
konstrukcje stalowe 15
konstrukcje stalowe 16
konstrukcje stalowe 17
konstrukcje stalowe 19
konstrukcje stalowe 18
konstrukcje stalowe 20
konstrukcje stalowe 21
konstrukcje stalowe 23
konstrukcje stalowe 22
konstrukcje stalowe 24
konstrukcje stalowe 25
konstrukcje stalowe 26
konstrukcje stalowe 28
konstrukcje stalowe 27
konstrukcje stalowe 30
konstrukcje stalowe 29
konstrukcje stalowe 31
konstrukcje stalowe 32
konstrukcje stalowe 33
konstrukcje stalowe 34
konstrukcje stalowe 35
konstrukcje stalowe 36
konstrukcje stalowe 37
konstrukcje stalowe 38
konstrukcje stalowe 39
konstrukcje stalowe 40
konstrukcje stalowe 41
konstrukcje stalowe 42
konstrukcje stalowe 44
konstrukcje stalowe 46
konstrukcje stalowe 45
konstrukcje stalowe 47
konstrukcje stalowe 48
konstrukcje stalowe 49
konstrukcje stalowe 50
konstrukcje stalowe 51
konstrukcje stalowe 1
konstrukcje żelbetowe 04
konstrukcje żelbetowe 03
konstrukcje żelbetowe 05
konstrukcje żelbetowe 06
konstrukcje żelbetowe 07
konstrukcje żelbetowe 08
konstrukcje żelbetowe 09
konstrukcje żelbetowe 10
konstrukcje żelbetowe 11
konstrukcje żelbetowe 13
konstrukcje żelbetowe 12
konstrukcje żelbetowe 14
konstrukcje żelbetowe 15
konstrukcje żelbetowe 16
konstrukcje żelbetowe 18
konstrukcje żelbetowe 17
konstrukcje żelbetowe 19
konstrukcje żelbetowe 20
konstrukcje żelbetowe 21
konstrukcje żelbetowe 22
konstrukcje żelbetowe 23
konstrukcje żelbetowe 25
konstrukcje żelbetowe 24
konstrukcje żelbetowe 26
konstrukcje żelbetowe 27
konstrukcje żelbetowe 28
konstrukcje żelbetowe 29
konstrukcje żelbetowe 30
konstrukcje żelbetowe 31
konstrukcje żelbetowe 32
konstrukcje żelbetowe 33
konstrukcje żelbetowe 34
konstrukcje żelbetowe 35
konstrukcje żelbetowe 36
konstrukcje żelbetowe 37
konstrukcje-zelbetowe-01
konstrukcje żelbetowe 2
konstrukcje stalowe 43